Gói thầu: Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

Gói thầu: Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ

15
Quý I năm 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 48.787.657 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ