Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (Km0-Km100+200) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch đấu thầu: Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (Km0-Km100+200) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:4020
Ngày ban hành:17/11/1997
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:1812
Ngày ban hành:23/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 388967000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (Km0-Km100+200) huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói thầu số 17: xử lý kỹ thuật (đoạn Km23-Km100+200) đường Si Pha Phìn – Mường Nhé (bao gồm cả TK BVTC)
 • 19846327897 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 3/2009Theo đơn giá8 tháng
  02Gói thầu số 18: Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
 • 481516152 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 1; 2 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm6 tháng
  03Gói thầu số 19: Bảo hiểm công trình gói thầu số 17
 • 71936397 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 3/2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ xây dựng và thời gian hảo hành của gói thầu
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:142
  Ngày xuất bản17/07/2009