Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng đường dây; trạm cấp điện thi công – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng đường dây; trạm cấp điện thi công – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 7
Quý IV/2009
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.377.250.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1