Gói thầu: Cung cấp thiết bị nhất thứ trạm biến áp nâng và hệ thống đo đếm – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Cung cấp thiết bị nhất thứ trạm biến áp nâng và hệ thống đo đếm – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 9
Quý IV/2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.425.260.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1