Gói thầu: Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lực, thuỷ công và thiết bị điện trong nhà máy – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lực, thuỷ công và thiết bị điện trong nhà máy – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 12
Quý III/2010
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.086.340.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1