Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC đường QLVH VH1 và cầu qua sông Đa Krông – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC đường QLVH VH1 và cầu qua sông Đa Krông – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 16
Quý III/2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 450.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1