Gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường trong giai đoạn thi công – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường trong giai đoạn thi công – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 29
Quý I/2010
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1