Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt công trình; bảo hiểm vận chuyển thiết bị – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt công trình; bảo hiểm vận chuyển thiết bị – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 33
Quý I/2010
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.848.360.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1