Gói thầu: Kiểm toán công trình – công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1

Gói số 36
Quý III/2011
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 430.050.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nhà máy thuỷ điện Đa Krông 1