Mua sắm xe ôtô chuyên dùng chở ép rác

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm xe ôtô chuyên dùng chở ép rác. Dự án nhóm C, ngành môi trường.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 727/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 885/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1468572000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm xe ôtô chuyên dùng chở ép rác (01 gói thầu)


  Mua sắm xe ô tô chở ép rác theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian lựa chọn nhà thầu : Quý III năm 2009. Hình thức hợp đồng: trọn gói.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm thiết bị vệ sinh môi trường: Xe ôtô chở ép rác
 • 1468572000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 18/8/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009