Dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco

Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco. Dự án nhóm C, ngành Công nghiệp chế biến.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu: 94/QĐ-TCTKV
Ngày ban hành: 02/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu: 95/QĐ-TCTKV
Ngày ban hành: 02/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Công nghiệp chế biến
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.298.464.223(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Máy xén tại Xí nghiệp In Bao Bì Khatoco (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 4.652.843 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 06/2009Trọn gói 30 ngày
  02 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 12.405.187 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7/2009Trọn gói 60 ngày
  03 Tư vấn kiểm toán
 • 6.492.321 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2009Theo tỷ lệ phần trăm 07 ngày
  04 Bảo hiểm công trình
 • 3.414.272 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 7/2009Trọn gói 60 ngày
  05 Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy xén
 • 1.137.614.400 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Quốc tế, Không sơ tuyển tháng 7/2009Trọn gói 150 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • QĐ Phê duyệt dự án Size 1.24 M
  • QĐ Phê duyệt KHĐT Size 1.03 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009