Xây dựng đoạn từ Km5+700 đến Km8+000 thuộc giai đoạn 1 dự án nâng cấp ĐT.883 đoạn từ đường vào cầu Rạch Miễu đến cầu An Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đoạn từ Km5+700 đến Km8+000 thuộc giai đoạn 1 dự án nâng cấp ĐT.883 đoạn từ đường vào cầu Rạch Miễu đến cầu An Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 838/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2865/UBND-TCĐT
Ngày ban hành: 16/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 459692574255(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đoạn từ Km5+700 đến Km8+000 thuộc giai đoạn 1 dự án nâng cấp ĐT.883 đoạn từ đường vào cầu Rạch Miễu đến cầu An Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng đoạn từ Km5+700 đến Km8+000 thuộc giai đoạn 1
 • 82574362644 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 730 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009