ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỘI BỘ (GIAI ĐOẠN 2) VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN

Kế hoạch đấu thầu: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỘI BỘ (GIAI ĐOẠN 2) VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN. Dự án nhóm C, ngành Công nghiệp chế biến.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:công ty thuốc lá long an
Số hiệu:65/QĐ-TLLA
Ngày ban hành:11/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty thuốc lá long an
Số hiệu:65/QĐ-TLLA
Ngày ban hành:08/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Công nghiệp chế biến
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.951.742.777(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỘI BỘ (GIAI ĐOẠN 2) VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói số 01 (tư vấn)
 • 211.239.215 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 1,2/2008Trọn gói04 tháng
  02Gói số 02 (tư vấn giám sát xây dựng)
 • 164.085.384 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2,3/2009Trọn gói04 tháng
  03Gói số 03 ( xây lắp)
 • 6.639.366.676 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2,3/2009Trọn gói04 tháng
  04Gói số 04 (thiết bị)
 • 392.700.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2,3/2009Trọn gói04 tháng
  05Gói số 05 ( bảo hiểm công trình)
 • 20.898.991 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2,3/2009Trọn gói04 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:146
  Ngày xuất bản21/07/2009