Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giai đoạn 2) khu tái định cư đường Vành Đai 1, phường 9, thành phố Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giai đoạn 2) khu tái định cư đường Vành Đai 1, phường 9, thành phố Cà Mau. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1281/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1937/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 112.897.278.540(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giai đoạn 2) khu tái định cư đường Vành Đai 1, phường 9, thành phố Cà Mau (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 1.806.309.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  6 Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường số 4, số 5, số 7 và số 15
 • 52.266.675.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 450 ngày
  7 Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng các tuyến đường còn lại
 • 57.183.725.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 450 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009