Gói thầu: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường số 4, số 5, số 7 và số 15 – Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giai đoạn 2) khu tái định cư đường Vành Đai 1.

Gói thầu: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường số 4, số 5, số 7 và số 15 – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giai đoạn 2) khu tái định cư đường Vành Đai 1.

6
Quý III năm 2009
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 52.266.675.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giai đoạn 2) khu tái định cư đường Vành Đai 1, phường 9, thành phố Cà Mau