Mua phụ tùng cho tàu Long Hải & Sao Mai-03

Kế hoạch đấu thầu: Mua phụ tùng cho tàu Long Hải & Sao Mai-03. Dự án nhóm C, ngành Dầu khí.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Giám đốc XN VTB&CTL
Số hiệu: 42-81/KHĐT
Ngày ban hành: 14/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Dầu khí
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 390000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua phụ tùng cho tàu Long Hải & Sao Mai-03 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  103/09/VTB-VT Mua phụ tùng cho tàu Long Hải & Sao Mai-03
 • 390000000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 17/07/2009-27/07/2009Trọn gói Trong vòng 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009