Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 2206/QĐ-CT
Ngày ban hành: 27/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 2206/QĐ-CT
Ngày ban hành: 27/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 9558029000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc
 • 9558029000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 370 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 142
  Ngày xuất bản 17/07/2009