Gói thầu xây dựng nhà công vụ – Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây dựng nhà công vụ – Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh. Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: THONG DOC NHNN VIET NAM
Số hiệu: 1586/QD-NHNN
Ngày ban hành: 03/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: THONG DOC NHNN VIET NAM
Số hiệu: 1586/QD-NHNN
Ngày ban hành: 03/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 3270569000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: GOI THAU : XAY DUNG NHA CONG VU – NHNN CHI NHANH HA TINH (01 gói thầu)


  GOI THAU: XD NHA CONG VU – NHNN CHI NHANH HA TINH ; GIA GOI THAU : 2.470.340.000 VND; BANG NGUON VON XDCB CUA NHNN ; HINH THUC LUA CHON NHA THAU : DAU THAU RONG RAI TRONG NUOC; PHUONG THUC DAU THAU : DAU THAU 1 TUI HO SO ; THOI GIAN TO CHUC DAU THAU : QUY 3/2009 ; HINH THUC HOP DONG : HD THEO DON GIA ; THOI GIAN THUC HIEN HD : 12 THANG .
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 XAY DUNG : NHA CONG VU – NHNN CHI NHANH HA TINH
 • 2.470.340.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QUY 3/2009Theo đơn giá 12 Thang
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009