Khối thư viện nhà nghỉ- hội trường- Trường Chính trị Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Khối thư viện nhà nghỉ- hội trường- Trường Chính trị Tiền Giang. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2293/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2477/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.526.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khối thư viện nhà nghỉ- hội trường- Trường Chính trị Tiền Giang (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp lắp đặt trang thiết bị
 • 1.319.896.600 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009