Gói thấu số 15: Thi công xây dựng đường dây cấp điện thi công cụm đầu mối và nhà masy. – và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượ

Gói thấu số 15: Thi công xây dựng đường dây cấp điện thi công cụm đầu mối và nhà masy. – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượ

TKT-15
năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum