Gói thầu số 17: Tuyến áp lực, bao gồm: đập dâng, đập tràn xả lũ – và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Gói thầu số 17: Tuyến áp lực, bao gồm: đập dâng, đập tràn xả lũ – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-17
năm 2009
1.095 ngày
Giá gói thầu:
 • 528.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * EPC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum