Gói thầu số 19.1: Thi công xây lắp hạng mục khởi côngL Cửa nhận nước, đoạn đầu đường hầm 3.000m – và lựa chọn nhà thầu năm 2008

Gói thầu số 19.1: Thi công xây lắp hạng mục khởi côngL Cửa nhận nước, đoạn đầu đường hầm 3.000m – Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

TKT-19.1
20-07-2009
1.460 ngày
Giá gói thầu:
 • 150.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2008- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum