Gói thầu Xây lắp (không bao gồm trạm biến áp)

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp (không bao gồm trạm biến áp). Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2507/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng TP.HCM
Số hiệu: 105/QĐ-SXD-KTXD
Ngày ban hành: 17/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 52.434.548.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp (không bao gồm trạm biến áp) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  10 Xây lắp (không bao gồm trạm biến áp)
 • 38.740.534.168 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2009Theo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009