Các tuyến đường Hùng Vương.

Kế hoạch đấu thầu: Các tuyến đường Hùng Vương. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2736/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số hiệu: 2736/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.129.447.436(VND)

  • Danh sách các quyết định liên quan:
    • KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Size 115 K
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 146
    Ngày xuất bản 23/07/2009