Cung cấp bộ thử relay

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp bộ thử relay. Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đại Ninh
Số hiệu: 198/QĐ-TĐĐN
Ngày ban hành: 06/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đại Ninh
Số hiệu: 198/QĐ-TĐĐN
Ngày ban hành: 06/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 950000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp bộ thử relay (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  cung cấp bộ thử relay Cung cấp bộ thử relay
 • 950000000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 20/7/2009Trọn gói trước ngày 12/8/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 23/07/2009