Máy đo địa chấn trên nước và dụng cụ phòng thí nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Máy đo địa chấn trên nước và dụng cụ phòng thí nghiệm. Dự án nhóm C, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số hiệu: 621/QĐ-KHCNVN
Ngày ban hành: 14/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số hiệu: 746/QĐ-KHCNVN
Ngày ban hành: 15/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Máy đo địa chấn trên nước và dụng cụ phòng thí nghiệm (1 gói thầu)


  Gói thầu gồm 2 phần riêng biệt : – Phần máy đo địa chấn trên nước – Phần dụng cụ phòng thí nghiệm
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 2 Máy đo địa chấn trên nước và dụng cụ phòng thí nghiệm
 • 2.114.662.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ 20/07/2009 đến 26/08/2009Trọn gói 60 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế Hoạch Đấu thầu Size 567 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 145
  Ngày xuất bản 22/07/2009