Bóc đất tầng phủ

Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ. Dự án nhóm A, ngành Than – Khoáng sản.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty
Số hiệu: 23/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 24/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: HĐQT
Số hiệu: 05/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 22/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Than – Khoáng sản
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.932.200.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ (7 gói thầu)


  Bao gồm gói thầu chính bóc đất tầng phủ và các gói thầu phục vụ thi công bóc đất tầng phủ
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  THĐT2 Công trình thoát nước mặt
 • 8683400000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 6 tháng
  THĐT3.1 Giếng khoan thoát nước ngầm
 • 1437000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2010Theo đơn giá 3 tháng
  THĐT3.2 Trạm bơm nổi, hệ thống đường ống nước mặt
 • 15501500000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QuýIII năm 2009 đến QuýII năm 2010Theo đơn giá 1 năm
  THĐT4.1 Cung cấp điện khai trường-Xây lắp
 • 1235200000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QuýIII năm 2009 đến QuýII năm 2010Theo đơn giá 6 tháng
  THĐT4.2 Cung cấp điện khai trường-Mua sắm và lắp đặt thiết bị
 • 7359900000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QuýIII năm 2009 đến QuýII năm 2010Theo đơn giá 6 tháng
  THĐT5.1 Giám sát thi công gói thầu Bóc đất tầng phủ
 • 3593700000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2 năm
  THĐT6.1 Bảo hiểm công trình gói thầu Bóc đất tầng phủ
 • 1101200000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7 năm 2009Trọn gói 2 năm

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định số 05/QĐ-HĐQT Size 498 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 145
  Ngày xuất bản 22/07/2009