Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Chính phủ
Số hiệu:
Ngày ban hành:30/05/2003
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ
Số hiệu:2065/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước , Viện trợ , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.923.853(USD)
 • 171.496.160.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ (19 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  CP19-2Rạch Bần nhánh 1 và 2, Rạch Tham Tướng
 • 71017020000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển2009-2010Theo đơn giá730 ngày
  CP20-2Rạch Cái Khế bờ Bắc, bờ Nam, rạch Chùa, Rạch Sơn
 • 93.729.880.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển2009-2010Theo đơn giá730 ngày
  CP21-2Rạch Cầu Kinh, Đường Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Hẻm 300, hẻm 72B Nguyễn Thị Minh Khai
 • 45.626.140.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển2009-2010Theo đơn giá540 ngày
  CSPH5Gói Giám sát, Quản lý Hợp đồng 5: Giám sát gói CP19-2, CP20-2, CP21-2
 • 15.261.000.000 (VND)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển2009-2010Theo thời gian870 ngày
  TAP 16Khóa học ngắn ngày các qui định trong nước: cập nhật văn bản pháp qui, các qui định áp dụng hiện hành về đầu tư xây dựng từ chính phủ, các Bộ, ngành phục vụ cho Dự án
 • 243.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Theo thời gian540 ngày
  TAP 18Tư vấn Đánh giá cuối kỳ Dự án
 • 324.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2011-2012Trọn gói150 ngày
  PP6Hàng hóa thiết bị cho PMU
 • 761.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói150 ngày
  TAP19Gói TAP19 gồm 03 gói nhỏ: TAP19A: Đào tạo về quản lý, TAP19B: Đào tạo Tiếng Anh, TAP19C: Tham quan học tập các Dự án trong nước
 • 330.400.000 (VND)
 • 428.677.480 (VND)
 • 413.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói365 ngày cho từng gói nhỏ
  TAP20Đào tạo chuyên ngành: Nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý Dự án, quản lý Đô thị, cấp thoát nước, quản lý môi trường và giải phóng mặt bằng
 • 486.000.000 (VND)
 • WB
  Theo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Theo thời gian180 ngày
  TAP21Đào tạo tin học
 • 211.000.000 (VND)
 • WB
  Theo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói365 ngày
  TAP22Giám sát RAP, EIA Giai đoạn 2
 • 486.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Theo thời gian720 ngày
  TAP23Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho Ban QLDA
 • 486.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói720 ngày
  TAP24Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo nâng cao năng lực chính quyền địa phương.
 • 972.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói180 ngày
  TAP25Hỗ trợ kỹ thuật, tuyên truyền quảng bá thông tin dự án.
 • 648.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói210 ngày
  15Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình
 • 189.330.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói120 ngày
  16Chi phí rà phá bom mìn gói CP19-2
 • 196.760.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói60 ngày
  17Chi phí rà phá bom mìn gói CP20-2
 • 82.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2010-2011Trọn gói40 ngày
  18Chi phí rà phá bom mìn gói CP21-2
 • 116.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2010-2011Trọn gói45 ngày
  19Chi phí kiển toán vốn đầu tư
 • 449.610.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2011-2012Theo thời gian540 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6 Giai đoạn 2 Size 43 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:145
  Ngày xuất bản22/07/2009