Gói thầu: Khóa học ngắn ngày các qui định trong nước: cập nhật văn bản pháp qui, các qui định áp dụng hiện hành về đầu tư xây dựng từ chính phủ, các Bộ, ngành phục vụ cho Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ.

Gói thầu: Khóa học ngắn ngày các qui định trong nước: cập nhật văn bản pháp qui, các qui định áp dụng hiện hành về đầu tư xây dựng từ chính phủ, các Bộ, ngành phục vụ cho Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ.

TAP 16
2009-2010
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 243.000.000 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ