Gói thầu: Gói TAP19 gồm 03 gói nhỏ: TAP19A: Đào tạo về quản lý, TAP19B: Đào tạo Tiếng Anh, TAP19C: Tham quan học tập các Dự án trong nước – Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thàn

Gói thầu: TAP19 gồm 03 gói nhỏ: TAP19A: Đào tạo về quản lý, TAP19B: Đào tạo Tiếng Anh, TAP19C: Tham quan học tập các Dự án trong nước – Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II

TAP19
2009-2010
365 ngày cho từng gói nhỏ
Giá gói thầu:
 • 330.400.000 (VND)
 • 428.677.480 (VND)
 • 413.000.000 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ