Gói thầu: Đào tạo chuyên ngành: Nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý Dự án, quản lý Đô thị, cấp thoát nước, quản lý môi trường và giải phóng mặt bằng

Gói thầu: Đào tạo chuyên ngành: Nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý Dự án, quản lý Đô thị, cấp thoát nước, quản lý môi trường và giải phóng mặt bằng

TAP20
2009-2010
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 486.000.000 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án Thành phần số 6: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và 2 và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đào tạo cho Giai đoạn II thuộc Dự án Nâng cấp Đô thị TP. Cần Thơ