Dự án BOT-ĐT741

Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: HĐTV công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG
Số hiệu: 125/QĐ-HĐTV
Ngày ban hành: 15/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG
Số hiệu: 127/QĐ-HĐV
Ngày ban hành: 15/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
  • 758400000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741 (23 gói thầu)

    Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 xây lắp nền mặt đường KM0+200 đến KM3+000
  • 35.548.713.455 (VND)