Dự án BOT-ĐT741

Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: HĐTV công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG
Số hiệu: 125/QĐ-HĐTV
Ngày ban hành: 15/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG
Số hiệu: 127/QĐ-HĐV
Ngày ban hành: 15/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 758400000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741 (23 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 xây lắp nền mặt đường KM0+200 đến KM3+000
 • 35.548.713.455 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 9 tháng
  02 Xây lắp nền mặt đường Km3+000 đến KM 6+000
 • 37.359.508.196 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8/2009Theo đơn giá 9 tháng
  03 xây lắp nền mặt đường KM6+000 đến KM9+000
 • 35.782.888.937 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Theo đơn giá 9 tháng
  04 xây lắp nền mặt đường KM9+000 đến KM12+000
 • 37.732.240.836 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8/2009Theo đơn giá 9 tháng
  05 xây lắp nền mặt đường KM12+000 đến KM15+000
 • 43.277.076.916 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Theo đơn giá 9 tháng
  06 xây lắp nền mặt đường KM15+000 đến KM18+000
 • 31.552.937.481 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8/2009Theo đơn giá 9 tháng
  07 xây lắp nền mặt đường KM18+000 đến KM21+000
 • 39.399.525.076 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Theo đơn giá 9 tháng
  08 Sơn đường, biển báo
 • 4.393.029.038 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 5/2010Theo đơn giá 4 tháng
  09 Trồng cây xanh vỉa hè, dải phân cách
 • 1.036.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 5/2010Theo đơn giá 4 tháng
  10 hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông
 • 6.201.111.544 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2/2010Theo đơn giá 4 tháng
  11 Cải tạo cầu Phước Hòa (nâng cấp cầu cũ)
 • 7.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 3/2010Theo đơn giá 9 tháng
  12 Di dời hệ thống cáp bưu điện
 • 1.148.751.274 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Theo đơn giá 6 tháng
  13 Di dời hệ thống điện Trung hạ thế
 • 9.045.170.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Theo đơn giá 6 tháng
  14 Giám sát thi công xây lắp KM0- KM9
 • 1.246.687.039 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Theo tỷ lệ phần trăm 24 tháng
  15 Giám sát thi công xây lắp KM9- KM21
 • 1.550.010.159 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Theo tỷ lệ phần trăm 24 tháng
  16 Cung cấp thiêt bị điều hành dự án
 • 700.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Trọn gói 2 tháng
  17 Bảo hiểm công trình
 • 1.087.130.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Trọn gói 24 tháng
  18 KSTK di dời hệ thống cáp bưu điện
 • 150.295.726 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  19 KSTK di dời hệ thống điện trung hạ thế
 • 413.805.855 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  20 Giám sát di dời hệ thống cáp bưu điện
 • 18.953.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  21 Giám sát di dời hệ thống điện trung hạ thế
 • 138.306.637 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 7/2009Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  22 Lập HSMT & đánh giá HSDT
 • 262.840.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 5/2009Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  23 Kiểm toán công trình
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1/2011Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009