Gói thầu: KSTK di dời hệ thống cáp bưu điện – Dự án BOT-ĐT741

Gói thầu: KSTK di dời hệ thống cáp bưu điện – Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741

18
2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 150.295.726 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án BOT-ĐT741