Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Gói thầu bổ sung Nhà xe, nhà vệ sinh công cộng, mương thoát nước

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Gói thầu bổ sung Nhà xe, nhà vệ sinh công cộng, mương thoát nước. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 402/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2368/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.416.762.581(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Gói thầu bổ sung Nhà xe, nhà vệ sinh công cộng, mương thoát nước (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Hạng mục Nhà xe, nhà vệ sinh công cộng, mương thoát nước Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
 • 1.295.891.020 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009