Gói thầu: Nâng cấp các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Hợp phần 1 Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh (giá hợp phần:200.000 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm Văn phòng ĐKQSDĐ 02 huyện Kiến Xương và Quỳnh Phụ

Gói thầu: Nâng cấp các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Hợp phần 1 Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh (giá hợp phần:200.000 nghìn đồng); Hợp phần 2 gồm Văn phòng ĐKQSDĐ 02 huyện Kiến Xương và Quỳnh Phụ

1
Q3/2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 320000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EPC
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm năm 2009 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Thái Bình