Tư vấn giám sát thi công đường và cống

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công đường và cống. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 1329/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2549/UBND-TMXDCB
Ngày ban hành: 30/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 176194580703(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công đường và cống (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn giám sát thi công đường và cống
 • 547594923 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 730 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 145
  Ngày xuất bản 22/07/2009