Mua vật tư phục vụ hạ ngầm các tuyến cáp quang và xử lý sự cố cáp quang năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư phục vụ hạ ngầm các tuyến cáp quang và xử lý sự cố cáp quang năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Bưu chĩnh viễn thông.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Điện Lực TP Hà Nội
Số hiệu:6105 /QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành:17/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Điện Lực TP Hà Nội
Số hiệu:6105 /QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành:17/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 101550000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư phục vụ hạ ngầm các tuyến cáp quang và xử lý sự cố cáp quang năm 2009 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  6105 /QĐ-ĐLHNMua vật tư phục vụ hạ ngầm các tuyến cáp quang và xử lý sự cố cáp quang năm 2009
 • 101550000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 07 năm 2009Trọn góitháng 07 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:146
  Ngày xuất bản21/07/2009