Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Nghệ An

Kế hoạch đấu thầu: Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Nghệ An. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ NN và PTNT
Số hiệu: Số 1712/QĐ-BNN-ĐĐ
Ngày ban hành: 22/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 3515460000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009 tỉnh Nghệ An (02 gói thầu)


  Gói thầu số 1: Hoàn thiện mặt cắt đê Cẩm Thái, huyện Thanh Chương từ K18+000 đến K19+250; Giá gói thầu: 1.656.227.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng). Gói thầu số 2: Hoàn thiện mặt cắt đê Trung Sơn, huyện Đô Lương từ K12+945 đến K14+040; Giá gói thầu: 1.859.233.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn đồng). Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều Nghệ An, số 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại 0383844729. Fax 0383841386. Tiền mua một bộ hồ sơ mời thầu (01 gói thầu): 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2009 đến 16 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2009 (trong giờ hành chính). Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009. Hồ sơ dự thầu được mở lúc 9 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009 tại Ban quản lý dự án đê điều Nghệ An.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Hoàn thiện mặt cắt đê Cẩm Thái, huyện Thanh Chương từ K18+000 đến K19+250
 • 1656227000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 gời ngày 31 tháng 7 năm 2009 đến 16 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2009. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu trước 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009. Thời gian mở hồ sơ dự thầu 9 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009.Trọn gói Hoàn thành trước 31/12/2009
  Gói thầu số 2 Hoàn thiện mặt cắt đê Trung Sơn, huyện Đô Lương từ K12+945 đến K14+040
 • 1859233000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2009 đến 16 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2009. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu trước 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009. Thời gian mở hồ sơ dự thầu 9 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2009.Trọn gói Hoàn thành trước 31/12/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 23/07/2009