Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học 2009 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp huyện Phú Giáo

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học 2009 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp huyện Phú Giáo. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Giáo
Số hiệu: 34/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Giáo
Số hiệu: 570/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 449.086.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học 2009 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp huyện Phú Giáo (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học 2009 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp huyện Phú Giáo
 • 388.909.719 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 30 ngày ( kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 23/07/2009