Gói thầu xây lắp công trình: Đường trục đội 3 – xã Liên Hà dài 442m; hạng mục: nền mặt đường, thoát nước

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường trục đội 3 – xã Liên Hà dài 442m; hạng mục: nền mặt đường, thoát nước. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Đan Phượng
Số hiệu: 2341b/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Đan Phượng
Số hiệu: 640/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách, Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 1604205800(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường trục đội 3 – xã Liên Hà dài 442m; hạng mục: nền mặt đường, thoát nước (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói thầu xây lắp Xây lắp công trình: Đường trục đội 3 xã Liên Hà, dài 442m; hạng mục nền mặt đường, thoát nước
 • 1469300000 (VND)
 • Vốn ngân sách,
  Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 08/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 151
  Ngày xuất bản 28/07/2009