Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân. Dự án nhóm A, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Công an
Số hiệu:1573/QĐ-BCA (H11)
Ngày ban hành:31/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Công An
Số hiệu:2370/QĐ-H11-H16
Ngày ban hành:19/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 121.751.445.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân (09 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói thầu số 2: Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp
 • 60.024.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II-III năm 2009Trọn gói03 tháng
  04Gói thầu số 6: Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
 • 24.067.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009-quý I/2010Trọn gói05 tháng
  03Gói thầu số 5: Chi phí giám sát thi công xây lắp
 • 574.653.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009-quý I/2010Trọn gói18 tháng
  05Gói thầu số 7: Chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc
 • 161.934.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói02 tháng
  06Gói thầu số 8: Chi phí kiểm toán
 • 96.410.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2011Trọn gói02 tháng
  07Gói thầu số 9: Chi phí bảo hiểm công trình
 • 94.427.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009-quý I/2011Trọn gói18 tháng
  08Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 02 nhà ở học viên; 02 bể nước ngầm; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; máy bơm nước; máy bơm chữa cháy; bình chữa cháy
 • 38.749.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009-Quý IV/2009Trọn gói18 tháng
  09Gói thầu số 2: Lắp đặt 04 thang máy
 • 3.965.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009 -II/2011Trọn gói05 tháng
  02Gói thầu số 3: Chi phí lựa chọn nhà thầu thiết bị
 • 8.106.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQúi III/2010Trọn gói03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:151
  Ngày xuất bản28/07/2009