Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân. Dự án nhóm A, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Số hiệu: 1573/QĐ-BCA (H11)
Ngày ban hành: 31/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Công An
Số hiệu: 2370/QĐ-H11-H16
Ngày ban hành: 19/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 121.751.445.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp + thiết bị hạng mục công trình Nhà ở học viên 8E, 8F thuộc dự án cải tạo nâng cấp, xây mới mở rộng trường Đại học An ninh Nhân dân (09 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu số 2: Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp
 • 60.024.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II-III năm 2009Trọn gói 03 tháng
  04 Gói thầu số 6: Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
 • 24.067.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-quý I/2010Trọn gói 05 tháng
  03 Gói thầu số 5: Chi phí giám sát thi công xây lắp
 • 574.653.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-quý I/2010Trọn gói 18 tháng
  05 Gói thầu số 7: Chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc
 • 161.934.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 02 tháng
  06 Gói thầu số 8: Chi phí kiểm toán
 • 96.410.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2011Trọn gói 02 tháng
  07 Gói thầu số 9: Chi phí bảo hiểm công trình
 • 94.427.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-quý I/2011Trọn gói 18 tháng
  08 Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 02 nhà ở học viên; 02 bể nước ngầm; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; máy bơm nước; máy bơm chữa cháy; bình chữa cháy
 • 38.749.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009-Quý IV/2009Trọn gói 18 tháng
  09 Gói thầu số 2: Lắp đặt 04 thang máy
 • 3.965.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009 -II/2011Trọn gói 05 tháng
  02 Gói thầu số 3: Chi phí lựa chọn nhà thầu thiết bị
 • 8.106.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúi III/2010Trọn gói 03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 151
  Ngày xuất bản 28/07/2009