Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 630/QĐ-DDL-2
Ngày ban hành: 18/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực Đăk Nông
Số hiệu: 58/QĐ-ĐLĐNo-2
Ngày ban hành: 22/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.932.939.640(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị công trình (04 gói thầu)


  Toàn bộ 04 gói thầu đều cung cấp vật tư thiết bị. và tổng giá trị gói thầu là đã bao gồm thuế GTGT
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp trụ BTLT các loại
 • 61.014.884 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 8 năm 2009Theo đơn giá 20 ngày
  02 Cung cấp máy biến áp các loại
 • 1.533.345.201 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 8 năm 2009Theo đơn giá 50 ngày
  03 Cugn cấp dây dẫn và cáp ngầm trung thế các loại
 • 480.500.702 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 8 năm 2009Theo đơn giá 20 ngày
  04 Cung cấp cầu chì tự rơi, chống sét van và tụ bù trung thế
 • 719.740.274 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 8 năm 2009Theo đơn giá 20 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 151
  Ngày xuất bản 28/07/2009