Dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ

Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 14538/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 14538/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 35.070.046.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: dự án Xây dựng mở rộng Trường Tiểu Học Trung Lập Hạ (19 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí đo vẽ hiện trạng vị trí
 • 2.732.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Trọn gói 30 ngày
  02 Chi phí khảo sát địa chất
 • 55.564.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 20 ngày
  03 Chi phí khảo sát địa hình
 • 10.766.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 20 ngày
  04 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 117.892.144 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  05 Tư vấn lập HSMT tư vấn thiết kế
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 07/2009Trọn gói Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Kết quả đấu thầu
  06 Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công – tổng dự toán
 • 723.241.401 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 07/2009Trọn gói 180 ngày
  07 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật
 • 34.150.499 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  08 Tư vấn thẩm tra tổng dự toán
 • 33.420.787 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  09 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp
 • 53.804.062 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Kết quả đấu thầu
  10 Xây lắp
 • 24.566.954.170 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01 năm 2010Theo đơn giá 360 ngày
  11 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 465.069.469 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  12 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Phần thiết bị
 • 6.402.246 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 04/2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi có Kết quả đấu thầu
  13 Lắp đặt thiết bị
 • 2.441.146.400 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 05/2010Trọn gói 150 ngày
  14 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 18.625.947 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 05/2010Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  15 Tư vấn kiểm toán
 • 107.012.738 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  16 Lắp đặt trạm hạ thế 3×75 KVA
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01 năm 2010Trọn gói 60 ngày
  17 Rà phá bom mìn, vật nổ
 • 120.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2009Theo đơn giá 20 ngày
  18 Bảo hiểm công trình và thiết bị
 • 57.307.672 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01 năm 2010Trọn gói 360 ngày
  19 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 93.013.894 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01 năm 2010Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 151
  Ngày xuất bản 28/07/2009