Mua sắm máy vi tính và máy in trang bị cho các Phòng, Ban và Tổ điện thuộc Điện lực Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy vi tính và máy in trang bị cho các Phòng, Ban và Tổ điện thuộc Điện lực Cà Mau. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Cà Mau
Số hiệu: 2714/QĐ-ĐLCM
Ngày ban hành: 21/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện Lực Cà Mau
Số hiệu: 1843/QĐ-ĐLCM
Ngày ban hành: 27/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 27432979(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy vi tính và máy in trang bị cho các Phòng, Ban và Tổ điện thuộc Điện lực Cà Mau (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 08 Gói thầu số 08: máy vi tính và máy in trang bị cho các Phòng, Ban và Tổ điện thuộc Điện lực Cà Mau
 • 343370000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 08/2009Theo đơn giá Quí III/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 152
  Ngày xuất bản 31/07/2009