Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 471/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 782/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.540.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  8 Xây lắp phần mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường
 • 12.230.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Theo đơn giá 210 ngày
  1 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán
 • 219.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  2 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán
 • 25.900.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 15 ngày
  3 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 27.020.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  4 Tư vấn giám sát thi công
 • 251.760.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  5 Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 61100000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  6 Tư vấn kiểm toán
 • 50.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2010Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  7 bảo hiểm công trình
 • 51.360.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Trọn gói 210 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 157
  Ngày xuất bản 07/08/2009