Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu – Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn phục vụ môi trường.

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn phục vụ môi trường.

3
quý 2/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 27.020.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường