Trường tiểu học Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp và thiết bị)

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp và thiết bị). Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 281/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 356/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.339.173.139(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp và thiết bị) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trường tiểu học Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây lắp và thiết bị)
 • 1.115.561.613 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 90 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 157
  Ngày xuất bản 07/08/2009