Trường tiểu học An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1763/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3291/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 36.435.025.339(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trường tiểu học An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu xây dựng)
 • 22.565.903.798 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 300 ngày ( kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 157
  Ngày xuất bản 07/08/2009