Bổ sung thiết bị dự án Mạng Thông tin Á-Âu giai đoạn II tại Việt Nam

Kế hoạch đấu thầu Bổ sung thiết bị dự án Mạng Thông tin Á-Âu giai đoạn II tại Việt Nam. Dự án nhóm B, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: Số 626/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 20/04/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: Số 1484/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 04/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , Viện trợ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 108.448.270.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Bổ sung thiết bị dự án Mạng Thông tin Á-Âu giai đoạn II tại Việt Nam (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 10 Gói thầu số 10: Bổ sung thiết bị cho TEIN2 VIETNAM
 • 2.660.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 91 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 156
  Ngày xuất bản 06/08/2009