Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu: 631
Ngày ban hành: 21/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu: 1278/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Viện trợ, Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 147000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01/TTBVT2009 Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009
 • 146950000 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 08/8/2009 đến ngày 05/9/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 156
  Ngày xuất bản 06/08/2009